Դ. Բեկի 10, տանիքի վերանորոգում: 2016թ. Կապան համայնքի բյուջեով բնակարանային շինարարության մասով վերանորոգվել է միայն Դավիթ Բեկ 10

Սկիզբ